Регламент

ПРАВИЛА
проведення електронних торгів (аукціону)

Загальні положення

1.1. У Правилах проведення електронних торгів (аукціону) (далі ‒ Правила) терміни вживаються у наступних значеннях:

Електронні торги (аукціон) – це віртуальний проект в мережі Інтернет, за допомогою якого Користувач в режимі онлайн на веб-сайті отримує можливість ознайомитися з переліком Лотів, та має змогу запропонувати власнику відповідного Лоту (або уповноваженій власником особі) ціну за Лот, та після перемоги в електронних торгах отримати від Організатора торгів повну інформацію про земельну ділянку, контакту інформацію про Власника земельної ділянки та можливість домовитись про укладання договору купівлі-продажу та\або договору про передачу користування земельною ділянкою у майбутньому.

Веб-сайт ‒ сторінка у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів), на якій розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюється реєстрація Користувачів, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім особам, які перебувають в мережі Інтернет.

Інформація на веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;

Організатор електронних торгів (аукціону) – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАЙ ОНЛАЙН».

Оператор системи електронних торгів (аукціону) (Оператор) - фахівець, який здійснює оперативне управління веб-сайтом і електронними торгами (аукціоном) в режимі онлайн.

Реєстраційний внесок — плата за участь в аукціоні, що визначається Організатором, розмір якої вказується в кожному окремому Лоті.

Користувачі - зареєстровані на веб-сайті фізичні особи, які досягли віку - 18 років, власники земельних ділянок або їх уповноважені особи.

Власник Лоту - Користувач, який є власником (або уповноваженою особою власника) земельної ділянки та який має намір в майбутньому відчужити та/або передати в Користування земельну ділянку за найвищою ціною.

Лот – інформація про земельну ділянку, з присвоєним кадастровим номером, правовстановлюючі документи якої відповідають нормам чинного законодавства України. Інформація про земельну ділянка, якій не присвоєно кадастровий номер не може бути лотом та не може бути виставлена на електронні торги.

Повна інформація про земельну ділянку та контактні дані власника (уповноваженої особи власника) надаються Організатором переможцю аукціону (або іншим учасникам торгів) в порядку передбаченому даними Правилами.

Стартова ціна Лоту - вартість Лоту, затверджена Організатором електронних торгів (аукціону)

Ціна продажу Лота – фактична ціна реалізації Лота на торгах.

Крок аукціону – надбавка (ставка), на яку в ході аукціону підвищується Стартова ціна Лота. Розмір кроку встановлює Організатор аукціону на кожен Лот.

Переможець електронних торгів (аукціону) - учасник, який запропонував найвищу ціну за Лот, зафіксовану в ході проведення електронних земельних торгів;

Спостерігач електронних торгів (аукціону) - Користувач Інтернету, який спостерігає за проведенням електронних торгів (аукціону)та не може подавати свої цінові пропозиції;


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дані Правила встановлюють порядок проведення електронних торгів (аукціону), в тому числі правила прийняття участі в аукціоні, визначення осіб, які перемогли в аукціоні, і інші умови проведення електронних торгів (аукціону).

2.2. За допомогою веб-сайту Організатор Електронних торгів (аукціону) надає Користувачам доступ до отримання інформації про Лоти з метою подальшої можливої ​​прийняття участі в Аукціоні та перемоги в електронному придбанні Лоту.

2.3. Метою участі в електронних торгах (аукціоні) є отримання Користувачем, за результатами перемоги, усієї наявної у Організатора інформації про земельну ділянку, контактної інформації про власника земельної ділянки та можливості у майбутньому домовитись із ним про відчуження або передачу в користування земельної ділянки, інформація про яку вказана в Лоті.

Перемога в електронних торгах (аукціоні) та електронне придбання лоту не породжує будь-яких зобов’язань у власника Лоту, переможця та інших Користувачів та не зобов’язує учасників торгів до продажу/придбання або передачу в оренду земельної ділянки, в тому числі і за ціною вказаною в Лоті.

2.4. Всі Лоти, інформація про які представлена ​​на електронних торгах (аукціону), проходять перевірку перед виставленням на аукціон.

 
3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Прийняття Договору приєднання № 1 про надання послуг від 01.10.2019 р. (Надалі – Договір) та цих Правил як загальнообов'язкових відбувається шляхом реєстрації (авторизації) особи на веб-сайті в порядку і на умовах, встановлених Договором та даними Правилами. Моментом прийняття як загальнообов'язкових і вступу в силу Договору та даних Правил вважається момент натискання Користувачем курсору у вікні «Зареєструватися», розташованої в кінці сторінки реєстрації на веб-сайті.

3.2. Особа отримує можливість брати участь в онлайн електронних торгах (Аукціоні) та\або створювати (розміщувати) Лот(и) тільки після реєстрації такої особи на веб-сайті. Після реєстрації на веб-сайті, особа набуває статус «Користувача».

3.3. Для реєстрації Користувачу необхідно виконати наступні дії:

3.3.1. на веб-сайті в розділі «Авторизація» («Реєстрація») необхідно ввести свій логін та пароль, заповнити коротку анкету, в якій має бути вказано: прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, країну, регіон, поштову адресу, паспортні дані, індивідуальний податковий номер та в обов’язковому порядку завантажити скановані копії (фотокопії) паспортних даних, індивідуального податкового номеру та/або надати інші документи.

3.3.2. Після заповнення вищевказаної інформації Користувач має право надати дозвіл Організатору на обробку своїх персональних даних та розповсюдження інформації на умовах визначених Правилами або відмовитись у її наданні. Натискання курсором на вікні «я надаю свою згоду на обробку своїх персональних даних та згоду на розповсюдження Організатором такої інформації на умовах визначених Правилами» є підтвердженням такої згоди.

3.4. Після реєстрації Користувач має право приймати участь в аукціонах та на створення (розміщення) Лотів.


4. СТВОРЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ЛОТУ

4.1. Для створення Лоту Користувач, який є власником земельної ділянки (або уповноваженою особою власника) зобов’язаний перейти в розділ «Розмістити Лот», обрати категорію «Продаж» або «Оренда», вказати усю необхідну інформацію про земельну ділянку (вказану на сайті), надати скановані копії (в кольоровому вигляді) правовстановлюючих документів на земельну ділянку.

4.2. Власник земельної ділянки (уповноважена особа власника) вказує контактну інформацію про себе: «прізвище» «ім’я» та «по батькові» та «контактний номер телефону». Після введення цих даних Користувач вказує про «надання згоди на обробку своїх персональних даних та надає свою згоду на передачу Організатором/Оператором таких даних на умовах визначених Правилами». Дана вимога є обов’язковою для створення Лоту. У випадку, якщо Користувач не бажає надавати таку інформацію він зобов’язаний не підтверджувати надання такої згоди та припинити «створення Лоту» або його видалення, у випадку, якщо він був створений. Створення Користувачем Лоту та його публікація на веб-сайті вказує на безумовне та беззастережне надання Користувачем своєї згоди на обробку своїх персональних даних та на передачу (розповсюдження) Організатором/Оператором таких даних на умовах визначених Правилами.

4.3. Після отримання оператором інформації про створення Лоту, оператор перевіряє дану інформацію та подані документи. Оператор має право вимагати від Користувача надання додаткових документів та інформації для створення Лоту.

Після перевірки оператор має право в односторонньому порядку підтвердити або відмовити в підтвердженні створення Лоту. Відмова в підтвердженні створення Лоту не позбавляє Користувача права на створення нових Лотів.

4.4. Під час створення Лоту за дорученням Організатора електронних торгів Оператор вказує загальну та необхідну інформацію про Лот, вказує місцезнаходження Лоту, вартість нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (НГОЗД), стартову ціну Лоту, умови участі в аукціоні та іншу необхідну інформацію. Організатор та Оператор на власний розсуд вказують інформацію про Лот.

Доповнення будь-якою іншою інформацією Лот здійснюється тільки Організатором або Оператором.


5. ПРИЙНЯТТЯ УЧАСТІ В АУКЦІОНІ

5.1. Для прийняття участі в електронних торгах (аукціоні) особа має пройти реєстрацію на веб-сайті та стати Користувачем.

5.2. Користувач який бажає взяти участь в тому чи іншому аукціоні зобов’язаний сплатити реєстраційний внесок вказаний в Лоті не пізніше ніж за 3 дні до дати початку аукціону.

5.2.1. Оплата реєстраційного внеску здійснюється Користувачем на розрахунковий рахунок Організатора. При оплаті Користувач обов’язково повинен вказати в призначенні платежу «№ лоту». У випадку, якщо Користувач при оплаті не вказав «№ лоту», останній може бути не допущений до участі в аукціоні.

5.2.2. Реєстраційний внесок Користувач може здійснити електронним шляхом за допомогою веб-сайті або іншим електронним перерахуванням коштів. У випадку, якщо оплату не було здійснено через веб-сайт Організатора, то Користувач зобов’язаний повідомити про проведення оплати Оператора або Кол-центр.

5.3. Про допуск або відмову в допуску Користувача до прийняття участі в аукціоні Оператор повідомляє Користувача.

5.4. У випадку допуску Користувача до прийняття участі у електронних торгах (аукціоні) та проведення електронних торгів (аукціону), реєстраційний внесок не підлягає поверненню, незалежно від фактичного прийняття участі Користувачем та результату проведення такого аукціону.

5.5. У випадку, якщо Користувач сплатив реєстраційний внесок, але його не було допущено Організатором або Оператором до прийняття участі в електронних торгах (аукціоні), то в такому випадку реєстраційний внесок підлягає поверненню такому Користувачу за його заявою.


6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ)

6.1. Електронні торги (аукціон) проводяться в електронній формі в режимі онлайн на веб-сайті.

6.2. Види електронних торгів (аукціонів), які можуть бути запропоновані Організатором Електронних торгів (аукціону) (на його власний розсуд):

6.2.1. Денний аукціон - електронні торги (аукціон), які тривають з 10.00 години до 17. 00 години.

6.2.2. Нічний аукціон - електронні торги (аукціон), який триває з 19.00 години до 10.00 години. Нічні електронні торги (аукціон) здійснюються за допомогою автоматичного оперативного управління відповідними системами на веб-сайті без безпосереднього управління в режимі онлайн з боку Оператора або Організатора.

6.3. Правом прийняття участі в Електронних торгах (аукціоні) мають особи, які мають статус «Користувача», сплатили реєстраційний внесок та яких було допущено до участі в аукціоні.

6.5. Вид, дату і час закриття електронних торгів (аукціону) по кожному Лоту визначає Організатор електронних торгів (аукціону) та/або за його дорученням Оператор самостійно.

6.5.1. електронні торги (аукціон) по кожному Лоту вважаються завершеними за умови, сплину часу, заявленого для проведення даного аукціону та визначення переможця торгів.

6.6. Перемога на електронних торгах (аукціоні):

6.6.1. Користувачеві, який зробив останню, найвищу ставку, яку прийняв Оператор, приходить повідомлення про те, що він переміг. Також переможцю Організатор та/або Оператор повідомляє про перемогу на електронних торгах та надсилає усю наявну інформацію про земельну ділянку та контактні дані Власника земельної ділянки (що є Власником Лоту).

6.6.2. У випадку, якщо власник Власник Лоту та Переможець торгів не можуть домовитись (не можуть дійти згоди щодо умов відчуження та/або передачі в користування земельної ділянки), Організатор та/або Оператор за заявою Власника Лоту має право надати йому контактні дані особи, яка зробила попередню за величиною ставку перед ставкою переможця. У випадку відсутності домовленості із попереднім учасником торгів Організатор та/або Оператор за заявою Власника Лоту має право надати йому контактні дані осіб, які зробили попередні ставки за вищевказаним принципом: спочатку надаються контактні дані учасника, який зробив більшу ставку, та у випадку відсутності домовленості за заявою Власника Лоту надаються контактні дані учасника, який зробив меншу ставку.

6.6.3. У випадку, якщо Власник Лоту не домовився з жодним учасником торгів, він має право на створення нового Лоту та проведення повторних торгів.

6.7. Електронні торги (аукціон) вважаються, такими, що не відбулись у випадку неприйняття участі в аукціоні жодним Користувачем. Якщо торги визнано такими, що не відбулись, то Організатор та/або Оператор виставляє Лот на торги повторно, до того моменту, поки Торги не відбудуться або коли власник Лоту не зніме Лот з електронних торгів.

6.8. Один Користувач має право робити ставки по декільком Лотам.


7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Організатор електронних торгів (аукціону) має право використовувати інформацію і дані, надані Користувачем, з метою проведення електронних торгів (аукціону) та надання їх переможцю аукціону.

7.2. Користувач не має права:

- копіювати і / або розміщувати будь-яким способом інформацію з веб-сайту без попередньої письмової згоди Організатора Електронних торгів (аукціону);

- використовувати будь-які програми або пристрої для втручання в функціонування веб-сайту або процес Електронних торгів (аукціону).

- здійснювати спілкування нецензурно та залишати образливі коментарі.

7.3. Користувач зобов'язаний надавати про себе достовірну інформацію з метою створення Лоту та участі в електронних торгах (аукціоні).


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

8.1. За невиконання або неналежне виконання даних Правил Користувачі несуть відповідальність, передбачену цими Правилами, Договором та чинним законодавством України.

8.2. У разі неналежного виконання Правил Користувачем, аккаунт (реєстраційний запис) Користувача може бути заблокований або видалений Адміністратором Сайту (Організатором або Оператором).

8.3. Контактна інформація Користувача, зазначена при реєстрації аккаунта (а саме: електронна пошта, номер мобільного телефону), який заблокований або видалений, може бути використана Адміністратором Сайту і служити достатнім обґрунтуванням для відмови реєстрації нового Користувача з ідентичними даними.


9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни та / або доповнення до чинних Правил вносяться шляхом розміщення Організатором Електронних торгів (аукціону) відповідних змін, доповнень або нової редакції Правил на веб-сайті.

9.2. Внесені до Правил зміни, доповнення або нову редакцію даних Правил вступають в силу з дати їх розміщення Організатором Електронних торгів (аукціону)на веб-сайті.

9.3. Згода Користувача з внесеними до Правил змінами, доповненнями чи з новою редакцією Правил підтверджується подальшим Користуванням послугами Організатора електронних торгів (аукціону)та перебуванням Користувача на веб-сайті.